સમસ્ત નાવડિયા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આપણા પરીવારનો ૧૬મો સ્નેહમિલન સમારોહ તા. ૧૨-੦૫-૨૦૧૯ ના રોજ રાખેલ છે. સ્થળ: મહારાજા ફાર્મ , બીઆરટીએસ રોડ, સિમાડા , સુરત

ફોટાઓ