સમસ્ત નાવડિયા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આપણા પરીવારનો ૧૬મો સ્નેહમિલન સમારોહ તા. ૧૨-੦૫-૨૦૧૯ ના રોજ રાખેલ છે. સ્થળ: મહારાજા ફાર્મ , બીઆરટીએસ રોડ, સિમાડા , સુરત

કારોબારી સમિતિ


team-member

રમેશભાઇ નાવડિયા

સહમંત્રીશ્રી

team-member

નિકુંજભાઈ નાવડિયા

સહમંત્રીશ્રી

team-member

દેવચંદભાઈ નાવડિયા

ખજાનચીશ્રી

team-member

દેવરાજભાઇ નાવડિયા

કારોબારી સભ્ય

team-member

ધીરૂભાઈ નાવડિયા

કારોબારી સભ્ય

team-member

નારણભાઇ નાવડિયા

કારોબારી સભ્ય

team-member

કેશુભાઈ નાવડિયા

કારોબારી સભ્ય

સંગઠનમંત્રીશ્રી


team-member

ભરતભાઈ નાવડિયા

ધરવાળા

team-member

પરેશભાઈ નાવડિયા

હડમતીયા

team-member

મુકેશભાઈ નાવડિયા

પાલીતાણા

team-member

કનુભાઈ નાવડિયા

હડમતીયા

team-member

અમિતભાઈ નાવડિયા

ઉમરાળા

team-member

નરેશભાઈ નાવડિયા

પરવાળા

સંકલનકર્તાશ્રી


team-member

ડૉ. મુકેશભાઈ નાવડિયા

શિવેન્દ્રનગર

team-member

નરેશભાઈ નાવડિયા

પાલીતાણા

team-member

પ્રફુલભાઇ નાવડિયા

પાલીતાણા

team-member

કાળુભાઇ નાવડિયા

ઉમરાળા

team-member

હિતેશભાઈ નાવડિયા

પરવાળા

ગ્રામપ્રતિનિધિઓ


team-member

ગોરધનભાઈ નાવડિયા

ઉમરાળા

team-member

જયેશભાઈ નાવડિયા

ઉમરાળા

team-member

શૈલેષભાઇ નાવડિયા

ઉમરાળા

team-member

અશોકભાઈ નાવડિયા

ઉમરાળા

team-member

જગદિશભાઇ નાવડિયા

રતનવાવ

team-member

સતિષભાઈ નાવડિયા

રતનવાવ

team-member

પરેશભાઈ નાવડિયા

રતનવાવ

team-member

અશ્વિનભાઈ નાવડિયા

રતનવાવ

team-member

દિનેશભાઇ નાવડિયા

ધરવાળા

team-member

પ્રકાશભાઈ નાવડિયા

ધરવાળા

team-member

છગનભાઇ નાવડિયા

ધરવાળા

team-member

જેરામભાઈ નાવડિયા

પરવાળા

team-member

રસીકભાઈ નાવડિયા

પરવાળા

team-member

નિલેષભાઇ નાવડિયા

પરવાળા

team-member

કલ્પેશભાઈ નાવડિયા

પાલીતાણા

team-member

હરેશભાઇ નાવડિયા

પાલીતાણા

team-member

મહેશભાઈ નાવડિયા

પાલીતાણા

team-member

ચિંતનભાઈ નાવડિયા

જાળીલા

team-member

પ્રતિકભાઈ નાવડિયા

જાળીલા

team-member

અરવિંદભાઈ નાવડિયા

લંગાળા

team-member

હિંમતભાઇ નાવડિયા

હડમતીયા

team-member

વજુભાઈ નાવડિયા

હડમતીયા

team-member

નિશાંતભાઈ નાવડિયા

મોટા ઉમરડા

team-member

જેનીશભાઈ નાવડિયા

મોટા ઉમરડા

team-member

મહેશભાઈ

પીપળીયા

team-member

ભાવેશભાઈ નાવડિયા

પીપળીયા

team-member

પરેશભાઈ નાવડિયા

ધોળા

team-member

પ્રવિણભાઇ નાવડિયા

ધોળા

team-member

કિશોરભાઈ નાવડિયા

અખતરીયા

team-member

ભરતભાઈ નાવડિયા

ભાંભણ

team-member

રાકેશભાઈ નાવડિયા

ભાંભણ

team-member

લાભુભાઈ નાવડિયા

ખાસ્તા

team-member

રામજીભાઈ નાવડિયા

હળીયાદ

team-member

હરેશભાઇ નાવડિયા

કેરીયા

team-member

ઈશ્વરભાઈ નાવડિયા

પીપરીયા-વલ્લભીપુર

team-member

પ્રવિણભાઇ નાવડિયા

લાઠી

team-member

નરેશભાઈ નાવડિયા

નારણગઢ - ઢસા

team-member

વિઠ્ઠલભાઈ નાવડિયા

નારણગઢ - ઢસા

team-member

બાબુભાઈ નાવડિયા

ઠોંડા

team-member

કરમશીભાઈ નાવડિયા

ટીંબી

team-member

વિનુભાઈ નાવડિયા

વિજયાનગર

team-member

સંજયભાઈ નાવડિયા

નસીતપુર

team-member

સુરેશભાઈ નાવડિયા

શિવેન્દ્રનગર

team-member

શામજીભાઈ નાવડિયા

શિવેન્દ્રનગર

team-member

જેંતીભાઈ નાવડિયા

ગઢાળી

team-member

પરેશભાઈ નાવડિયા

રામપરા

team-member

રાજુભાઈ નાવડિયા

મોટી ધરાઈ

team-member

કિર્તીભાઇ નાવડિયા

મોટી ધરાઈ

team-member

પિયુષભાઇ નાવડિયા

લુણધરા

team-member

ધનજીભાઈ નાવડિયા

રાણપરડા - ખારા

team-member

અશ્વિનભાઈ નાવડિયા

નારી

team-member

વિનુભાઈ નાવડિયા

નારી

team-member

વિનુભાઈ નાવડિયા

રંઘોળા

team-member

રમેશભાઈ નાવડિયા

નાના ઉમરડા

team-member

સતિષભાઈ નાવડિયા

તગડી

team-member

લલિતભાઈ નાવડિયા

માંગુકા

team-member

ધીરૂભાઈ નાવડિયા

મૂળિયાપાટ

team-member

નીતિનભાઈ નાવડિયા

અનીડા

team-member

અશોકભાઈ નાવડિયા

ડેડકડી

team-member

અશોકભાઈ નાવડિયા

સમઢીયાળા

team-member

જીતેન્દ્રભાઈ નાવડિયા

રતનવાવ-બોટાદ

team-member

વજુભાઈ નાવડિયા

હજીરાધાર

team-member

અશોકભાઈ નાવડિયા

ચક્રમપર

team-member

ગોરધનભાઈ નાવડિયા

ચોકડી

team-member

વાલજીભાઈ નાવડિયા

રતનપર-ઉમરાળા

team-member

સુરેશભાઈ નાવડિયા

અંકેવાળીયા

team-member

નરેશભાઈ નાવડિયા

જાળીયા-ગારિયાધાર

team-member

દિપકભાઈ નાવડિયા

નવા-ઉગલા

team-member

મુકેશભાઈ નાવડિયા

સાંગાવદર

team-member

રણછોડભાઈ નાવડિયા

નાની બોરુ

team-member

ધીરજભાઈ નાવડિયા

આંસોદર

team-member

દિનેશભાઈ નાવડિયા

ટીંબા-ગીર

team-member

રાજેશભાઈ નાવડિયા

ભાલવાવ

team-member

મુકેશભાઈ નાવડિયા

ઊંચડી-ધંધુકા

team-member

ઘનશ્યામભાઈ નાવડિયા

મોટા-ઝીંઝાવદર

team-member

હરેશભાઇ નાવડિયા

માનગઢ

team-member

રમેશભાઈ નાવડિયા

કાચરડી

team-member

બાબુભાઈ નાવડિયા

સાંઢ ખાખરા

team-member

ચંદ્રેશભાઈ નાવડિયા

ઉગામેડી

team-member

બાબુભાઈ નાવડિયા

માલપરા

team-member

હર્ષદભાઈ નાવડિયા

ભોજપરા

team-member

ઈશ્વરભાઈ નાવડિયા

ફરિયાદકા

team-member

કિરનભાઈ નાવડિયા

રતનપુર-વલ્લભીપુર

team-member

અરવિંદભાઈ નાવડિયા

સુરનગર

team-member

નિકુંજભાઈ નાવડિયા

ગઢડા

team-member

અશ્વિનભાઈ નાવડિયા

પાંચપીપળા

team-member

ધર્મેશભાઈ નાવડિયા

ઈશ્વરીયા-શિહોર

team-member

રાજુભાઈ નાવડિયા

ભટ્ટવદર

team-member

જીજ્ઞેશભાઈ નાવડિયા

મોટી વાવડી

team-member

કમલેશભાઈ નાવડિયા

ગઢુલા-ઉમરાળા

team-member

ઉમેશભાઈ નાવડિયા

વાળુકુડ

team-member

પરેશભાઈ નાવડિયા

વિરમગામ

team-member

ગગજીભાઈ નાવડિયા

ઈટાળીયા

team-member

ભાવેશભાઈ નાવડિયા

શાહપુર

team-member

પુનાભાઈ નાવડિયા

શ્રીજીપુરા

team-member

મહેન્દ્રભાઈ નાવડિયા

મેઘવદર